מה זה עוסק מורשה ואיך פותחים תיק במס הכנסה?

כל עצמאי שמחזור עסקאותיו השנתי עולה על הרף שנקבע על ידי המדינה, כ-100 אלף ₪ כיום, אינו יכול להיות מוגדר כעוסק פטור ועליו להירשם כעוסק מורשה. במאמר זה נרחיב לגבי מה המשמעות של להיות עוסק מורשה, איך פותחים תיק עוסק מורשה במס הכנסה ונפרט כצד תוכלו לפתוח עוסק מורשה אונליין באתר Icount בקלות וביעילות. על כל זאת ועוד במאמר שלפניכם.

איך פותחים תיק במס הכנסה

פתיחת תיק עוסק מורשה במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי ניתן לבצע באופן פיזי או להיעזר ברואה חשבון לכך. כיום תוכלו לפתוח עוסק מורשה אונליין באתר Icount ותוך 7 ימים הרישום ברשויות המס יסתיים. לצורך פתיחת עוסק מורשה במס הכנסה יש צורך למלא את טופס 5329 שהוא למעשה דו"ח על הפרטים אישיים והצהרה לגבי מקורות הכנסה של פותח העסק.

עוסק פטור או מורשה

ישנם מקצועות אשר הוגדרו בחוק כמחייבים את העוסקים בהם להירשם מהתחלה כעוסקים מורשים בלי קשר למחזור העסקים השנתי. על פי החוק, עוסק מורשה חייב לחייב ולגבות מלקוחותיו מע"מ בשיעור של 17% אותו יש להוסיף למחיר של כל עסקה. עוסק מורשה רשאי לדרוש קיזוז של המע"מ אותו שילם עבור הוצאותיו.

עוסק מורשה נדרש לנהל הנהלת חשבונות מסודרת על פי הוראות ניהול הספרים שחלות עליו בחוק. הנהלת החשבונות צריכה להתבצע בהתאם לכללי המקצוע ולאופי הפעילות של העסק.

 

 

תשלום רק על ההפרש

העוסק המורשה נדרש לדווח גם על הוצאותיו למע"מ ולקזז מהמס המוסף על עסקאותיו המכונה, מס עסקאות שהוא מחויב להעביר למע"מ את המס המוסף אותו הוא כבר שילם, מה שמכונה, מס תשומות ולשלם רק עבור ההפרש. הוא יכול לקזז את המע"מ תשומות שלו עם המע"מ עסקאות שלו בכל דיווח שהוא מעביר למע"מ ולשלם או לדרוש את ההחזר על ההפרש ביניהם בלבד.

דיווחים למע"מ

עוסק מורשה נדרש לדווח ולשלם את המע"מ אחת לחודשיים כאשר מחזור העסקאות השנתי שלו נמוך מ-1.5 מיליון ₪ ואחת לחודש כאשר מחזור העסקאות שלו עולה על 1.5 מיליון ₪. עוסק מורשה מחויב להנפיק ללקוחותיו חשבונית מס על כל עסקה שהוא מבצע ולציין בה את פרטי הלקוח ופרטי העסקה, תוך ציון כמויות ומחירים ולהוסיף לסכום העסקה 17% מע"מ כחוק.

תשלום מקדמות

בטופס מלבד הכנסת הפרטים האישיים הנדרשים יש למלא את כל פרטי העסק, תאריך תחילת הפעילות העסקית, מספר עובדים ומחזור ההכנסות הצפוי. לאחר שהליך רישום עוסק מורשה במס הכנסה הושלם, בעל העסק יקבל בדואר ממס הכנסה פנקס מקדמות, אותו יש לשלם לפי האחוז הענפי של סוג העסק שבו הוא פועל.

תוכלו לפתוח עוסק מורשה אונליין באתר Icount

פתיחת תיק עוסק מורשה במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי יכולה להיעשות באופן עצמאי, אולם מומלץ להיעזר במערכת Icount, על מנת להימנע מטעויות בעת פתיחת התיק. תוכלו לרכוש באמצעות האתר את השירות של פתיחת תיק עוסק מורשה לבדו או במסגרת חבילה הכוללת שירותי חשבונאות עבור הדיווחים החודשיים והדוחות השנתיים בליווי רואה חשבון או יועץ מס.

חשבונאות לעוסק מורשה

לסיכום הנושא, במאמר זה הסברנו מהו עוסק מורשה ואיך ניתן לפתוח תיק עוסק מורשה במס הכנסה. כפי שציינו, מי שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על הרף שקבעה המדינה אינו יכול לפעול כעוסק פטור ועליו להיות מוגדר כעוסק מורשה. במאמר הסברנו כיצד ניתן לפתוח תיק באופן עצמאי, בעזרת רואה חשבון או באמצעות אתר Icount ולקבל שירותי חשבונאות כוללים.

מאמרים אחרונים

גאווה ישראלית

נגישות